Опубликован 2021-10-26

Ta’limda samaradorlikni oshirishda mavzuli konsertlarning o’rni

Аннотация


Ilg’or pedagogik texnologiyalarni ta’lim sifat va samaradorligigni oshirishda ta’lim texnologiyalarining o’rni va ahamiyati ta’kidlаngani holda musiqa ta’limida mavzuli kontsert o’quvchilarni musiqa madaniyatini musiqiy didi, va tafakkurini o’stirishdagi roli haqida fikr yuritiladigan ilg’or pedagogik texnologiya.

Как цитировать


Xolbekov, M. (2021). Ta’limda samaradorlikni oshirishda mavzuli konsertlarning o’rni. Журнал музыки и искусства, 2(1). извлечено от https://history.jdpu.uz/index.php/art/article/view/3158

Авторы


Minjigit Xolbekov

Jizzax Davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

musiqa, konsert, dars, mumtoz, maqom, san'at, talaba, estetik tarbiya, kuy, qo'shiq

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group